OM HET ELEKTRISCHE NETWERK TE BEPALEN EN DE TECHNISCHE RUIMTE TE PLANNEN

PRIVACY & COOKIES

PRIVACY

Verzameling & beveiliging van uw persoonlijke gegevens

(Privacy Code - wetsbesluit 30 juni 2003, Nr. 196 - Privacy Code)

Het facultatief of vrijwillig verzenden van e-mails naar op deze website aangegeven e-mailadressen betekent dat wij op de hoogte zijn van het e-mailadres van de afzender, noodzakelijk om te kunnen reageren op verzoeken, evenals van andere gegevens die in het e-mailbericht zijn vermeld.

De Gegevenscontroller, verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens is SOCOMEC, met geregistreerd adres 1 rue de Westhouse BP 60010 67235 BENFELD Cedex (Frankrijk), waarmee gebruikers contact kunnen opnemen om hun rechten met betrekking tot hun eigen persoonlijke gegevens te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld, om het bestaan, de inhoud en nauwkeurigheid hiervan te verifiëren en om aanvullingen, updates of verwijdering te verzoeken. Er worden geen gegevens medegedeeld aan derden, de enige uitzondering hierop is als de klant verzocht heeft om toezending van materiaal dat geleverd wordt door derden.

Auteursrecht

(Wet op het Auteursrecht - L. 22 april 1941, Nr. 633 zoals geamendeerd door Wetgevend Decreet 9 april 2003, Nr. 68 als omzetting van de Richtlijn 2001/29/EEG op ‘Auteursrecht en Naburige Rechten in de Informatiemaatschappij’)

De inhoud, materialen en alle informatie aanwezig op deze website zijn het exclusieve eigendom van SOCOMEC of zijn aan haar in licentie gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden.

Disclaimer

SOCOMEC heeft alle mogelijke inspanningen verricht om te garanderen dat de informatie die deze website bevat betrouwbaar, volledig en geüpdatet is. SOCOMEC is echter niet aansprakelijk voor fouten, onnauwkeurigheden of omissies in de gepubliceerde inhoud. De inhoud wordt alleen verschaft voor informatieve doeleinden en is niet bindend met betrekking tot de verkoop van goederen en / of diensten. Bovendien houdt SOCOMEC zich het recht voor te allen tijde, naar eigen inzicht, wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website zonder voorafgaande aankondiging.

INFORMATIE OVER COOKIES

Wat zijn Cookies?

Een cookie is een tekstbestand dat op uw apparaat (computer, mobiele telefoon of tablet) wordt geplaatst tijdens uw bezoek aan een website. Cookies zijn met name bedoeld om informatie te verzamelen met betrekking tot uw navigatie en om u gepersonaliseerde en aan uw apparaat aangepaste diensten aan te bieden.

De cookies worden beheerd door uw webbrowser.

Welke cookies gebruiken wij op deze website?

Wij maken gebruik van cookies om de bezoekcijfers te meten:


Naam cookie Levensduur Beschrijving
_ga (Google: 2 jaar na instelling/update) Gebruikt om gebruikers te onderscheiden
_gat 10 minuten Gebruikt voor statische doeleinden.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Vrijwel alle webbrowsers accepteren standaard automatisch cookies, maar ze kunnen uitgeschakeld worden via in de browser ingestelde voorkeuren.

Hier zijn diverse links met instructies over hoe cookies in enkele algemene browsers uitgeschakeld kunnen worden:

Tenzij uw browser ingesteld is om cookies uit te schakelen, betekent het dat, als u de website blijft gebruiken u het gebruik van bijbehorende cookies accepteert.