ABY OKREŚLIĆ PARAMETRY SIECI ELEKTRYCZNEJ ORAZ WYMAGANIA INSTALACYJNE W POMIESZCZENIU ELEKTRYCZNYM
Jeżeli posiadasz już numer konfiguracji:

UPS - SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO

Zalecane parametry elektryczne

Zalecane zabezpieczenie prostownika

Zalecane zabezpieczenie by-passu

Zalecane zabezpieczenie główne

Zaciski prostownika

Zaciski bypassu

Zaciski baterii

Zaciski wyjściowe

Przekrój kabla bateryjnego

Jeżeli posiadasz już numer konfiguracji:

Wymagania dla pomieszczenia elektrycznego

UPS Szerokość (mm)

UPS Wysokość (mm)

UPS Długość (mm)

UPS Waga (kg)

UPS Rozpraszanie ciepła (W - Kcal/h - BTU/h)