เพื่อกำหนดโครงข่ายไฟฟ้าและวางแผนห้องไฟฟ้า
คุณมีหมายเลขรูปแบบอยู่แล้ว

UPS - ระบบไฟฟ้าสำรอง

พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่แนะนำ

อัตราการป้องกันไฟอินพุทของเรทติไฟเออร์

อัตราการป้องกันไฟของแหล่งจ่ายไฟเสริม

อัตราการป้องกันไฟของอินพุททั่วไป

ขั้วไฟเรทติไฟเออร์

ขั้วไฟบายพาส

ขั้วไฟแบตเตอรี

ขั้วไฟเอาท์พุท

ขนาดของสายไฟแบตเตอรี่

คุณมีหมายเลขรูปแบบอยู่แล้ว

พารามิเตอร์สำหรับห้องไฟฟ้า

ความกว้างของ UPS (มม.)

ความสูงของ UPS (มม.)

ความยาวของ UPS (มม.)

น้ำหนักของ UPS (กิโลกรัม)

การแผ่ความร้อนของ UPS (W- Kcal/h - BTU/h)